د ځنډ postoperative خونریزي مخنیوی: د د pantoprazole د دوز نه زیات اړتیا؟

ته د سپتمبر په 16 په یوه څیړنه خپره آنلاین ساينس ژورنال Hepatology او Gastroenterology ته، سره د لومړيو د معدې adenocarcinoma يا د معدې سرطان، د معياري د رګ دوز او يا د pantoprazole 48 ساعتونو کې...