وروستۍ څېړنې ښيي چې د د Milky Way ” په کهکشان فوسیلونو ” د ولادت د پيل

مناظره په څېر 5 & rdquo؛ رقم د Milky Way & ldquo ده nebula، چې د نورو ستورو په مختلفو دي پېژندل شوي دی، د خپلو کورنيو چارو د ستوری د جوړښت 45 میلیارده کاله مخکې لري او 120 میلیونه کاله ...