تجربی ښيي چې د بدعت همجنس نارينه په راتلونکې کې د خپلو ماشومانو لري

څېره ده يو parthenogenetic جنين ننوتې سپرم د حجراتو، سره موږکان پوهانو وروستیو تجربو سره ښيي چې د دغه ميتود کولای روغ اولاد نسل. چې هغوی د بریتانویانو Daily Mail په وینا خبر ورک...