په د فعالو کهکشانونو د مرکز ساینس پوهانو دوه symmetrical الوتکو کشف

وروستیو کتنو ښيي چې د کهکشان کې NGC 1052 سیمه کې د مرکز له نږدې، هلته دوه ډېرګوټې جټ الوتکې دي. مخې فزیک ویب پاڼې راپور ورکړی چې په حاضر وخت، د مقناطیسي سټوډیوم ته نژدې پ...

NGC 4945 په کهکشان کې د خاورو دوړو د شتون له پردې ” ستورو سازشونو “

دا بې سارې کهکشان کې ده چې د Milky Way، چې د ده له خوا د ګڼ دوړو حاضر محاصره ډېر ورته، پوهانو Atacama لويو Millimeter Telescope پیشه دوړو سیمه کې د نفوذ، مونږ ته معلومه شوه چې د کهکشان ...