معبد II فضا ته د ازموینې روان لابراتوار

معبد II يادول (سرچینه: د فضا د کاریالونو انجنيرۍ او ټکنالوژۍ مرکز انسټیټیوټ) په بېجينګ فضایي د قوماندې او کنترول مرکز دقیق کنټرول، معبد II د دوه روان کنټرول 16th د بریال...

معبد II فضا لابراتوار به د سپتمبر په 15 په 22:04 پيل شي

يوه فضا لابراتوار او د معبد II راکټ اوږده مارچ II د پيل برج FT2 عمودي انتقال: د معلومات. واشنګټن Jiuquan سپتمبر په 14 بریښنایی چین اینجن فضا Engineering Office، مرستيال ږبی Wuping په Jiuqua...