کارپوهانو ته اشاره وکړه چې په راتلونکو سلو کلونو کې د ” انسان په لاس جوړ Superman ” د راڅرګندېدو

کارپوه نوې څېړنې ښيي چې پر بنسټ د بشري بيولوژيکي رغوونکو تکنالوژي به په راتلونکو سلو کلونو کې د رامنځته شویو د & ldquo یو زیات شمیر؛ & rdquo؛، Superman سره ورته & ldquo؛ X-نارينه & ...