روسیه به د الوتکو سره د ليزر د وسلو د نوي نسل ته وده

Vistanews & rdquo؛ د روسيې & ldquo له مخې خبري شبکې د سپتمبر په 6 خبر د روسیې د دفاع وزارت وايي، چې، روسیې ته د ليزر د وسلو او الوتکو د نوي نسل ته وده پيل وکړ. اوس مهال، د پروګرام پ...