پوهان په هيله د پروګرام شيندني پر یو ابر volcano سوري بيا پېل کړئ

پوهان هيله لرو چې په Campinas Frye ګرنادا volcano شيندني د سوريو د پروژې بيا پېل شي. څو کاله وړاندې، د دې پروژې په ټپه ولاړې دي له امله د امنيتي دلايلو له. Pozzuoli دوا سلفر crater ده د...