ستورپوهان د کهکشانونو د جوړيدو، د “زرينه” اعلان وکړ

ستورپوهان په ګډه د هوبل وتلي ژوره ساحوي تصويرونه او Alma telescope پیشه انځور وموندل توليدي stellar کهکشان کې 10 میلیارده کاله وړاندې، دا شمېره د دغو & ldquo دايره په نښه؛ زرينه & ...