ويټامين ډي د جنيني د مورني حجرو د اغیز

په ژورنال کې د حجری راپورونه هارورډ څېړونکو ښيي ويټامين ډي کولای د بشر د بطني رشتې په وينه او جنين د مورني حجرو zebrafish د اغیز. دوي د رحم د ويټامين ډي په کچه شک کولای شي ...