د ناسا د مریخ په سطحه جوړښت روښانه ګټ او دښتو اراضي اعلان

لکه څنګه چې کې ښودل شوي، له خوا د ناسا & ldquo د مریخ په سطحه دې د نندارې وړ عکس؛ کنجکاوی & rdquo؛ فضايي دوړې ځورولې له لارې په واټن په ډزو په واضح ډول ښيي Galle crater غزیدلی. ناس...