د اقلیم د بدلون او یا د غلو دانو د بیلابیلو پدیده له سبب

سرچینه: Getty د يوې څېړنې په دې وروستيو کې د “بيولوژي ليکونه” خپور ښيي چې د تودوخې به ډېر ژر د ګواښ په ګډون د غنمو، وريجو او نورو لويو خواړه، په شمول د (علف). اوس مهال، د بش...