د وروستۍ وړاندوينې ښيي چې د وروستیو مریخ به په یو نړیوال دوړو توپان عشر

وروستۍ څېړنې ښيي چې د وروستیو مریخ به په یوه پياوړي نړيوال دوړو، توپانونه، او دوړو کې جوړښت عشر يا ضامن و توغاوه به د مریخ د سطحي وګوري. ته چې برتانوي ورځپاڼې، Daily Mail ...

پوهان د وینې د ګلوکوز اندازه کولو لپاره د يو زيات دقيق تخنیک اختراع

څخه د هارورډ د طبي ښوونځی او Massachusetts عمومي روغتون پوهانو سره د شکرې وسایل وخت د اوږدې مودې په تیریدو سره د وینې د ګلوکوز کچه زيات دقيق اندازه اختراع. د ناروغ په سور د ...

252 میلیونه کاله وړاندې، د ډله ييزو اقسام پيښه د دسمندري ژوند 96٪ پدیده له امله

ډله پدیده له 252 میلیونه کاله وړاندې، د غونډې شپږ کاله وخت دوام وکړ، پوهان په دې باور دي چې مخکې له دې موده کې چې د سمندري ژوند 96٪ پدیده له مشرۍ، خو د وروستۍ څېړنې وايي ...