چې هيڅکله: 2060 مریخ ته د انسان د نفوس به یو میلیون ته ورسیږي

SpaceX موسس اندی Herron – چې هيڅکله نه وايي، چې په 2030 کال کې به په مریخ کې د لومړي بشري بېړنۍ ناسته، په 2060 کې د مریخ د سطحي د انسان د شمېر به 100 ملیونو ته ورسیږي ترلاسه کړي. وي...

له خوا د شاوخوا 2-27 الياس محاصره protoplanetary ټيکلی جوړښت وسلې

Alma telescope پیشه Ophiuchus ستوري-د جوړولو په سيمه کې، يو protoplanetary ټيکلی 2-27 الياس د ځوان ستوري په شاوخوا کې شاوخوا وموندل. ته ینس خبري اژانس ویب پاڼې په وینا خبر ورکوي، چې په ح...

اروپایي کیهاني آژانس د تېر انځور Rosetta څېړنو خوشې نیول

تېر انځور دی طیف telemetry او د انفرا کمره سيستم (Osiris) پراخه زاويه کامرې ته د comet سطحه 20 متره په ډزو، تمه کیږي چې په لومړني راپور کې په ډزو په 51 متره، د سپتمبر 2016، 30 په اروپا...