لکه څنګه چې کې ښودل شوي، دا د سروې د معلوماتو وړل PGC په کهکشان هوبل فضا Telescope ژور د کامرې يوه ذره 83677،

فزیک ویب پاڼې راپور ورکړی چې، اوس مهال، د سروې د هوبل فضا Telescope د ژور د کامرې (ACS) د ذره په کهکشان PGC 83677، ډزې چې
د عادي بيضوي کهکشانونو او spiral کهکشانونو تر منځ د کهکشانونو ډولونه.

دې وروستيو وختونو انځور دی يوه تياره ژوره فضا خوشې روښانه رڼا کې په شاليد رنګ نرم په رڼا کې یو بې ساری پرتو ستورو او کهکشانونو په جلا رڼا سرچينه نندارې ته.
په انځور کې د کهکشان کې PGC 83677 په نسبتا ارام ولایتي او بې سارې اصلي

د لنز نازل اوس مهال، ستور لنز په کهکشان PGC 83677 يو ستر تور سوري کشف زده کړه، دا د لوړې انرژۍ د ایکس وړانګه او د ماورای رڼا جټ ليکه.